200 năm Quốc hiệu Việt Nam\

Về lịch sử việc đặt Quốc hiệu Việt Nam và những thay đổi tên gọi qua các thời kỳ khẳng định chính danh một dân tộc có chủ quyền được thống nhất, hiện diện và phát triển trường tồn trên trường quốc tế. Căn cứ tư liệu lịch sử cho thấy hai chữ Việt Nam lần đầu được dùng với tư cách là Quốc hiệu vào năm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Xuân Đính
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!