Trung Quốc lần đầu tiên ban hành Luật cảng\

Trung Quốc có 1.467 cảng các loại. Đầu năm 2004, TQ ban hành Luật cảng biển để khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án phát triển cảng

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoài Thu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!