Địa chí vùng ven Thăng Long (Làng xã - di tích- văn vật)\

Sách giới thiệu các làng xã, di tích, văn vật, các danh lam thắng cảnh Hà Nội, truyền thống văn hóa và lối sống sinh hoạt của người Hà Nội xưa và nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Thỉnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 915.9731 Đ301c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn