Năm 2004 với những cuộc bầu cử ở châu á\

Những cuộc bầu cử chính trị sôi động tại các nước châu á năm 2004 hứa hẹn một năm đầy sôi động và bất ngờ ở tất cả các nước: Hàn quốc, Nhật bản, ấn độ, Afganixtan, Hồng công, Xingapo, Inđônêxia, Philippin và Malaixia

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Nhân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!