Điện hạt nhân tại sao phải vội\

Kinh nghiệm của Nhật Bản phát triển điện hạt nhân và những ý kiến băn khoăn khi phát triển hạt nhân ở VN khi chưa đủ khả khả năng chuẩn bị đào tạo cho đội ngũ chuyên gia và xây dựng hệ thống pháp lý

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Duy Hiền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!