Những người phụ nữ vĩ đại trị vì, nổi tiếng qua mọi thời đại\

Về lịch sử và cuộc đời nổi tiếng của những phụ nữ vĩ đại: Nữ hoàng cléopatre VII trị vì Aicập từ năm 51 đến 30 TCN, bà bị La Mã đánh bại lúc 39 tuổi; Cathérine đại đế sinh năm 1719 ở Ba lan, là công chúa nước Đức, nhưng lại là vợ chưa cưới của đại quận công Pierre, người thừa hưởng ngôi báu của Nga;...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Ngọc Chương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!