Danh hiệu viện sĩ xưa và nay\

Số lượng viện sĩ ở nước ta tăng lên con số hàng trăm trong vòng 10 năm trở lại đây. Đây là vấn đề cần hiểu và dùng đúng danh hiệu này, nhất là các bậc trí giả tài danh, hãy đi đầu trong việc làm trong sạch môi trường khoa học, văn hóa, giáo dục...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh, Tố Long
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!