Gặp người dự Đại hội Đảng lần thứ nhất\

Bài viết về người chiến sĩ cộng sản, nhà cách mạng lão thành từng tham gia ĐH Đảng lần thứ nhất Phạm Văn Xô. Hiện ông đã 94 tuổi và 74 tuổi đảng...

Lưu vào:
Tác giả chính: Huỳnh, Dũng Nhân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!