Đắp đập thẩptên lưu vực các sông suối\

Về ý tưởng khoa học-công nghệ-môi trường khắc phục thiên tai bằng việc đắp đập thấp trên lưu vực các sông suối để cân bằng sinh thái...

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Tứ Hải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!