Khí hậu toàn cầu năm qua\

Sự thay đổi của khí hậu trái đất làm thay đổi gây khó khăn môi trường sống tại các vùng miền trên toàn cầu hiện nay. Các nước cần chủ động trong hoạch định chính sách hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh Hiểu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!