12 nguyên tắc đạo đức trong hoạt động công vụ\

Bài giới thiệu một số nguyên tắc trong 12 nguyên tắc đạo đức trong hoạt động công vụ do Hội đồng tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) thông qua ngày 23-4-1998; và một số quy định về công chức của một số nước: Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Ac-hen-ti-na...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Diệp, Văn Sơn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!