Sử học và hiện thực\

Sách trình bày những nhận thức lý luận, quan điểm của tác giả để đánh giá 10 cuộc cải cách đổi mới trong lịch sử Việt Nam, những đánh giá về nhiều vấn đề quan trọng ở nước ta hiện nay: công cuộc đổi mới, các vấn đề văn hóa, xã hội, về công nhân, nông dân, trí thức......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn Tạo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 S550h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn