Sử ký Tư Mã Thiên\

Giới thiệu 1 công trình sử học lớn nhất thời tiền sử của Trung Quốc với ỹ nghĩa là một tác phẩm văn học; phác họa những hình tượng điển hình sức sống mãnh liệt, cuộc sống xã hội Trung Quốc thời kỳ đó

Lưu vào:
Tác giả chính: Tư, Mã Thiên
Đồng tác giả: Phan Ngọc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.1 S550k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn