Việt Nam thời cổ xưa: Từ khởi thuỷ đến năm 40-43 sau Công nguyên\

Sách trình bày các nghiên cưú lịch sử cổ đại Việt Nam từ khởi thuỷ đến thời Hai Bà Trưng (năm 40-43 sau Công nguyên) theo tiêu chí phân kỳ lịch sử là hình thái kinh tế xã hội, và theo từng vấn đề chứ không theo biên niên một cách nghiêm ngặt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 V308n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn