Droit des affaires - Droit social\

Sách phân tích các quy định của pháp luật về các nguyên tắc trong giao dịch thương mại; về chế độ hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Chartal Delamare
Đồng tác giả: Vicent Delamare
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Dalloz, 1993
Phiên bản:Lần thứ 3
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.44 Dr428t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn