Code penal - Fiches comparatives

Sách được biên soạn dưới dạng bảng so sánh các chế định luật hình sự thông qua 2 luật được sửa đổi vào 7/1992 và 12/1992. Đây là một cuốn sách bổ ích cho các chuyên gia về luật hình sự

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Association d'Etudes et de Rechercher (Hiệp hội học tập và nghiên cưú)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Bordeaux: Bergeret, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.663 C419e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn