Le Sénégal aujourd'hui\

Sách giới thiệu về lịch sử, địa lý, con người và sự phát triển về các mặt: kỹ thuật, văn hóa, xã hội, du lịch của đất nước Sênêgal hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Mylène, Rémy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Jeune Afrique (Châu Phi trẻ), 1983
Phiên bản:Lần thứ 4
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 916.6 S203e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn