Sciences au Sud

Sách được biên soạn dưới dạng tra cưú nhân kỷ niệm 50 năm tổ chức khoa học vì sự phát triển (1944-1994), giới thiệu quá trình hợp tác và nghiên cưú khoa học của Pháp với các nước châu á-Phi-Mỹ la tinh

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện nghiên cưú KH vì sự phát triển và hợp tác của Pháp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Orstom, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 944 Sc302n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn