Initiation au droit des affaires\

Sách bao gồm các phần nói về các nguyên tắc tổ chức thương mại, giao dịch và quản lý trong các khu vực doanh nghiệp nhà nước dưới sự tác động của các hoạt động kinh tế từ phía chính quyền

Lưu vào:
Tác giả chính: B. Mercadal
Đồng tác giả: P. Macqueron
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Francis Lefebvre, 1990
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.07 I-311-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn