Trích dẫn APA

Hưũ Nghị. Chiến dịch chống tham nhũng mới tại Trung quốc\.

Chicago Style Citation

Hưũ Nghị. Chiến Dịch Chống Tham Nhũng Mới Tại Trung Quốc\.

Trích dẫn MLA

Hưũ Nghị. Chiến Dịch Chống Tham Nhũng Mới Tại Trung Quốc\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.