Những nước cờ chiến lược đầu tiên: Kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ\

Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, bài giới thiệu lịch sử diễn biến trận đánh Điện Biên Phủ, bắt đầu từ mùa hè năm 1953

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Trọng Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!