Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn\

Báo động về sự biến dạng vĩnh viễn của những ngôi đền - tháp thuộc khu vực di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Đầu TK20 người Pháp đếm được Mỹ sơn còn nguyên vẹn 72 ngôi đền-tháp. Đầu TK21, sau 5 năm được công nhận là di sản văn hóa (1999), Mỹ sơn còn sót lại chưa đầy 30. Vậy mà những công trình nơi đây...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Thanh Tùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!