La loi\

Các tác giả giới thiệu khái quát về lịch sử pháp luật, phân tích các nguyên tắc và các kỹ thuật làm luật: sáng kiến luật, cấu trúc, ngôn ngữ luật... và điểm qua 1 số dạng số dạng pháp luật hiện đại trên thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Jean-Claude Bécane
Đồng tác giả: Michel Couderc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Dalloz, 1994
Chủ đề:
loi
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.597 L428
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn