Le droit du crédit

Sách giới thiệu các quy định cơ bản của pháp luật về tín dụng, tổ chức và bảo hiểm tín dụng; phân tích tình hình áp dụng luật tín dụng vào thực tế và một số kỹ thuật tín dụng mới

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Aengde-Ounod, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.44 Dr428t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn