Đại tướng Võ Nguyên Giáp những ngày này...\

Bài ký sự về những ngày tháng năm lịch sử này Đại tướng Võ Nguyên Giáp , tại nhà riêng của mình 30 Hoàng Diệu, đã vất vả làm việc với các đoàn làm phim, các nhà báo phỏng vấn... về sự kiện lịch sử cách đây 50 năm - chiến dịch Điện Biên Phủ......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hưũ Việt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!