Đào Nhật Tân - chuyện kinh tế hay văn hóa\

Bài phân tích xung quanh việc giữ gìn vườn đào Nhật tân dưới góc độ văn hóa. Và dẫn chứng: có học giả cho rằng những người chuẩn bị đảm đương những trọng trách trên địa bàn Hà nội phải học qua một khóa học về môn Hà nội học. Bởi những kiến thức về văn hóa, lịch sử cũng như phong tục tập quán của Hà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Dương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!