Thực hiện dân chủ và nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Đảng Cộng sản cầm quyền\

Bài viết của PGS, TS Tô Huy Dứa, UVTWĐ, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ, ĐCSVN vận dụng dân chủ trong hoạt động cách mạng xưa và nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Tô, Huy Dứa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!