Di dân vùng thuỷ điện Sơn La, vì sao chậm\

Những khó khăn khi di chuyển hộ dân trong vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La hơn 2 năm qua mới chỉ có 560 hộ đã di dời trên tổng số 18.200 hộ

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Thuỷ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!