La connaissance et la loi dans la pensée économique libérale\

Xuất phát từ quan điểm triết học phê phán những quan điểm lỗi thời về tự do kinh tế và đánh giá những xu thế phát triển nền kinh tế thị trường hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Claude Roche
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: L'Harmattan, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 174 C430n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn