Xây dựng Đảng cầm quyền: Một số kinh nghiệm từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam\

Bài viết của GS.TS Nguyễn Phú Trọng, UVBCT, Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ tại Hội thảo Xây dựng Đảng cầm quyền: Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung quốc tổ chức từ 16 đến 18-2-2004, tại Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!