Gặp lại người vẽ huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ\

Cuộc gặp gà đồng tác giả, hai họa sĩ Mai Văn Hiến và Nguyễn Bích người vẽ huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ. Huy hiệu để tặng những cán bộ, chiến sĩ QĐNDVN đã tham gia chiến dịch Điện Biên phủ từ 13-3 đến 7-5-1954. Hai ông đã vào tuổi 80 đang sống ở Hà nội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Vĩnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!