Giá gạo tăng nông dân và doanh nghiệp cùng trữ lúa, tích gạo\

Tính đến giữa tháng 3-2004, Việt nam xuất khẩu được gần 300.000 tấn gạo, bằng một nửa so cùng kỳ năm 2003. Các doanh nghiệp rất lo ngại khi lượng gạo ký hợp đồng đến kỳ giao hàng, nhưng giá lúa gạo tăng, nông dân trữ lúa ngày càng nhiều...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Lân
Đồng tác giả: Công Phiên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!