Ngày 13-3 cách đây 50 năm, quân ta khai hỏa mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ\

Tiến tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2004), hồi ký về về lịch sử những ngày đầu quân ta mở màn chiến dịch Điện Biên phủ 13-3-1954. Ngay từ 20-11-1953, thực hiện kế hoạch chiến lược của tướng Navare, quân Pháp đã mở chiến dịch nhảy dù chiếm lòng chảo Điện biên phủ......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Đình Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!