Một mai có tiếc...\

ý kiến của các nhà nghiên cưú sử học về việc cần sớm ban hành quy chế khảo cổ học trên địa bàn Hà Nội để tìm kiếm khai quật di sản quý giá, một công việc cần làm để giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Trang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!