Đà nẵng, thành phố kiểu mẫu của Châu á\

Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị loại một của VN, một mô hình mới để cả nước học tập khi được Trung tâm đô thị tp.Kobe sẽ giúp đà thành phố tham gia liên minh xây dựng thành phố kiểu mẫu của châu á gồm 9 thành phố lớn của lục địa này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyệt Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!