Khôi phục thị trường gà: Vấn đề & suy ngẫm\

Một vài ý kiến xung quanh việc khôi phục thị trường gà. Mặc dù đã mở cửa thị trường gà nhưng người dân chưa thấy yên tâm khi tiêu thụ thịt gà, thì thị trường không thể phục hồi được

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Sĩ Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!