Xta-lin với báo chí\

Xtalin chỉ đạo các cơ quan ngôn luận báo chí trong cuộc chiến đấu của Hồng quân Liên Xô

Lưu vào:
Tác giả chính: Thành Nam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
nga
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!