Nghị quyết về việc kê khai tài sản đối với những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

Toàn văn Nghị quyết của UBTVQH ngày 17-3-2004 v.v kê khai tài sản đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!