Sự bảo thủ về tình cảm của người dân: Tản mạn về những tên đường phố Hà nội\

Hà Nội đã phát triển thành 600 đường và phố, việc dùng tên danh nhân đặt cho đường phố và công trình công cộng là cần thiết song phải được thống nhất

Lưu vào:
Tác giả chính: Quỳnh Hương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!