Trích dẫn APA

Quốc Tiến, & Tâm Văn. Các bác thằng bần và những cơn bão đỏ đen tại Quốc Oai, Hà Tây: Phóng sự\.

Chicago Style Citation

Quốc Tiến, and Tâm Văn. Các Bác Thằng Bần Và Những Cơn Bão đỏ đen Tại Quốc Oai, Hà Tây: Phóng Sự\.

Trích dẫn MLA

Quốc Tiến, and Tâm Văn. Các Bác Thằng Bần Và Những Cơn Bão đỏ đen Tại Quốc Oai, Hà Tây: Phóng Sự\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.