Làm cho quá trình á-âu thêm xung lực mới, có thêm những bước tiến mới\

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch QH Nguyễn Văn An tại lễ khai mạc Hội nghị ASEP 3, diễn ra tại Húê, ngày 25-3-2004

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn An
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!