Chine fin de siècle\

Tác giả phân tích các cuộc cách mạng diễn ra ở Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển của đất nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Jean-Jacques Gandini
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Lyon: Atelier, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 951 Ch311e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn