Nước đến chân - chưa nhảy: Bảo vệ di tích Hoàng Thành trong mùa mưa\

Bài viết cảnh báo về giải pháp bảo vệ khu khai quật khảo cổ học Hoàng Thành Thăng long khi mùa mưa đang đến gần. Tuy không gặp khó khăn gì về tài chính nhưng dự án chưa triển khai kế hoạch bảo vệ khu khai quật

Lưu vào:
Tác giả chính: Phương Duy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!