Economie d'entreprise\

Sách giới thiệu các loại hình xí nghiệp cách thức tổ chức và quản lý con người, ngân sách và ác phương thức lãnh đạo phù hợp với quyền lợi chung tại xí nghiệp

Lưu vào:
Tác giả chính: M. Darbelet
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Foucher, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330 E201-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn