Les institutions de l'économie\

Đây là cuốn sách được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp, bao gồm các bài viết của nhà kinh tế học người Mỹ phân tích sự phát triển của nền kinh tế thế giới từ sau thế chiến thứ hai đến nay và nêu lên một số xu hướng đặc trưng của nền kinh tế hiện đại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Oliver E. Williamson
Đồng tác giả: Emanuelle Maincent, Jean-Pierre Détrie, Michel Ghertman, Régis Coeurderoy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Inter Edition (Thế giới), 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330 I-311s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn