Phản hồi xung quanh căn bệnh lãng phí xe công

ý kiến của một số quan chức xung quanh vấn đề sử dụng xe công gây lãng phí ngân sách Nhà nước. Theo ông Dương Trung Quốc, TTK Hội sử học VN: rời bỏ chiếc ô tô, quan chức sẽ gần dân hơn rất nhiều; ông Lê Đắc Sơn, TGĐ VPBANK: cơ chế cho phép lãng phí thì người ta lãng phí tối đa. Theo ông Sơn, đi xe c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!