économie générale\

Các tác giả cung cấp cho người đọc những thông tin và tri thức cơ bản về kinh tế và các chế độ kinh tế thông qua việc đáng giá và phân tích tình hình kinh tế, thị trường-giá cả tiền tệ, các hình thức tổ chức kinh tế và mối quan hệ kinh tế thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: J.M. Auriac
Đồng tác giả: H. Bougault
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Techniplus, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330 E201-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn