Kế hoạch Ga-da của I-xra-en

Kế hoạch liên quan đến dải ga-ra và khu bờ Tây, Ixra-en sẽ dà bỏ 21 khu định cư do thái ở đây, tái định cư cho 7.000 người do thái đang sống định cư cùng người Pa-le-xtin. Quyết định được xem là cú sốc trong nội bộ nước này, tuy nhiên Pa-le-xtin phản đối...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!