Vài nét về lịch sử Điện Biên Phủ\

Về lịch sử xuất hiện địa danh Điên Biên Phủ thuở xưa có tên gọi Mường Thanh, xa hơn là Mường Then là vùng đất gắn liền về sự phát sinh ra dân tộc Thái...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Nhân Thống
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!