Quần đảo Trường sa và chủ quyền của Việt Nam\

ý nghĩa chiến lược về mặt địa lý và chủ quyền không thể tranh cãi của Việt nam ở quần đảo Trường sa. Quần đảo Trường sa lớn là tên gọi chung của hàng trăm đảo to nhỏ, vô vàn các bãi đá nổi, đá ngầm và bãi cát kéo dài 1.800km. Theo kết quả thăm dò địa chất, vùng biển nơi đây tiềm ẩn nguồn dầu mỏ ước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Minh Hoàng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!